Op onze producten zit de standaard wettelijke garantie. Onze producten zijn gegarandeerd tegen fabricagefouten voor een periode van 2 maanden vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt echter niet voor schade door ongelukken, nalatigheid, onvoldoende onderhoud, misbruik, contact met chemische producten of heftige schokken. 
Onze producten zijn bedoeld voor festivalgebruik. Dit betekend dat de producten van prima kwaliteit zijn maar gemaakt zijn om een paar festivals mee te gaan (soms minder maar dan staat dat vermeld). De prijs is hier ook naar. 

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE.

BELANGRIJK - niet onder de garantie vallen: 1. Slijtage 2. Schade die wordt veroorzaakt ongelukken, botsen, sprongen, misbruik of het nalaten van voorgeschreven onderhoud. Niet al onze producten zijn weersbestendig. Als onze producten nat worden kunnen metalen onderdelen verroesten. Als een aangekocht product binnen de garantietermijn defect raakt dan kan je contact met ons opnemen per e-mail. Je zal gevraagd worden het product met aankoopbewijs naar ons op te sturen inclusief een korte beschrijving van het defect. Als wordt vastgesteld dat het product binnen de garantietermijn buiten jouw schuld om defect is geraakt, dan zal het product kosteloos worden gerepareerd of vervangen. Verzendkosten of enige andere kosten worden niet vergoed. Als wordt vastgesteld dat het product normaal functioneert en geen gebreken heeft die binnen de garantie vallen, zal het worden teruggestuurd. Voor normale slijtage of schade door eigen toedoen wordt geen garantie toegepast.

Top